کاریکاتور الجزیره قطر با مضمون ناکارآمدی شورای همکاری خلیج فارس که خشم مقامات کشورهای عربی را بر انگیخت
گروه: کاریکاتور
تاریخ: ۹:۲۶ :: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
ناکار آمدی شورای همکاری خلیج فارس

7da4f5c0-9c2a-4b0c-9c3b-4407764beba4
کاریکاتور الجزیره قطر با مضمون ناکارآمدی شورای همکاری خلیج فارس که خشم مقامات کشورهای عربی را بر انگیخت

چاپ نوشتار