دولت ترامپ گرفتار قصه‌سرایی‌های رهبران اسراییل و عربستان است
تاریخ: ۱۲:۰۳ :: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
تهدیدات واقعی امنیتی محیط پیرامونی ایران

سید حسین موسویان

لوبلاگ آمریکا

“فشار” یکباردیگرنام بازی سیاست آمریکا درمورد ایران است.سنای آمریکا تحریمهای جدید اعمال نموده ، وزیر خارجه، تیلرسون هم اعلام کرده که آمریکا با هژمونی ایران درمنطقه مقابله خواهد کرد و روی تغییر مسالمت حکومت درایران کارخواهد کرد. درحالیکه تنش بین ایران و آمریکا درسوریه درحال افزایش است، زمزمه های جنگ بالقوه مصیبت باری درافق تشدید شده است.
فراخوان تیلرسون برای تغییر رژیم درتهران، نقض قوانین بین المللی و معاهده ۱۹۸۱ ایران و آمریکاست که طی آن آن آمریکا متعهد به عدم مداخله درامورداخلی ایران شده است. روابط ایران و آمریکا دردوره اوباما باتوافق هسته ای وگفتگوهای سطح بالا شناخته شد اما ترامپ آن رادرمسیرتقابل تمام عیار قرار میدهد.

دولت ترامپ باسرزنش ایران بخاطر به اصطلاح اختلاف افکنی درمنطقه، درحقیقت دردام قصه سراییهای خودساخته و بی اساس رهبران اسراییل و عربستان گرفتار شده که قصد تحریف تاریخ معاصر رادارند. ایران کشوری است که اززمان تجاوز صدام تاکنون، احاطه تهدیدهای مستمربوده است.درجریان تجاوز هشت ساله به ایران، صدام ازحمایت قدرتهای جهانی و غربی و منطقه ای برخوردارشد بطوریکه فقط عربستان ۹۷ میلیارد دلار به او پرداخت کرد.از آن مقطع تا کنون، ایران سعی کرده امنیت مزرهای خود راتامین کند آنهم درشرایطی که بی وقفه تحت فشاروتحریم آمریکا بوده است.

درسمت شرق، ایران ۹۲۱ کیلومتر مرز با افغانستان دارد که چنددهه گرفتارجنگی ویرانگراست.حمله نظامی آمریکا به افغانستان درسال ۲۰۰۱ بخاطر عملیات تروریستی به برجهای دوقلو نیویورک صورت گرفت که ۱۵ تن ازعاملین آن اتباع سعودی بودند. ازآن زمان تاکنون باحضور نیروهای نظامی آمریکا و ناتو، افغانستان گرفتار طاعون تروریسم بوده و امروزه هم نیمی از خاک این کشورهم دراختیارطالبان است. این وضعیت تهدید جدی علیه امنیت ملی ایران بوده ضمن اینکه ایران برای چندین دهه سه میلیون آواره افغانی رامیزبانی کرده واز مقاصد اصلی قاچاق مواد مخدرازافغانستان نیز بوده است.

ایران ۹۵۹ کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد، کشوری که ازمتحدین استراتژیک آمریکا و عربستان وقطب تبلیغ ایدیولوژی افراط گرای وهابی است و مستمرا با عملیات گروه تروریستی جیش العدل و جندالله امنیت مرزی ایران را تهدید کرده است. این واقعیت درکناروجود بمب اتم ، بی ثباتی داخلی وترویج و گسترش جریانهای ضد شیعی درپاکستان، حاکی از وجود تهدید ماندگار علیه امنیت ملی ایران دراین بخش مرزی است.

ایران درغرب خود با ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق نیز با تهدید مهم امنیت ملی مواجه است. عراق ازسال ۲۰۰۳ براثر تجاوزنظامی آمریکا دچار جنگ و خونریزی است که موجب حضورصدها هزار آواره عراقی درایران بوده است.ضمن اینکه درچندسال گذشته تمامیت ارضی عراق نیر مورد تهدید قرارگرفته ، بخشی از آن توسط داعشی اشغال شده که اخیراهم مرتکب جنایت تروریستی درتهران شد.

ایران همچنین ۵۳۴ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه دارد که مقرناتوست و پایگاه نظامی هوایی اینجرلینک آن در کنترل بمب های هسته ای آمریکا ست.درچند سال اخیر هم ثبات داخلی ترکیه هم بخاطر جنگ باکردها، وقوع حوادث مکرر تروریستی و دفع کودتا، زیر سئوال رفته است. چنین اوضاعی درترکیه نیز تهدیدی دیگربرای امنیت ملی ایران آفریده است.

ایران درجنوب با همسایگان عرب درسراسرخلیج فارس مرز مشترک آبی دارد.درطول چند دهه گذشته، آمریکا برای حفظ حکومتهای استبدادی، خلیج فارس را به منطقه نظامی تبدیل کرده است.آمریکا در حوزه خلیج فارس پایگاههای نظامی تاسیس کرده، کشتی جنگی هواپیمابر و زیردریاییهای هسته ای مستقر کرده و سیل تسلیحات نظامی روانه پادشاهی های عرب منطقه کرده است. اوباما قرارداد فروش ۱۱۵ میلیارد دلار و ترامپ نیز اخیرا ۱۱۰ میلیارد دلار فروش تسلیحات نظامی با عربستان امضاء کرد. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس سالها مواضع خصمانه ای علیه ایران داشته و حتی آمریکا را تشویق به حمله نظامی به ایران نموده اند. اخیرا جان کری وزیرخارجه سابق آمریکا فاش کرد که حتی دردوره مذاکرات هسته ای، اعراب خلیج فارس خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران بوده اند.

برخلاف ادعای دولت ترامپ درمورد اینکه ایران عامل بی ثباتی وهژمونی برمنطقه است، حقیقت این است که ایران قربانی بی ثباتی هایی است که آمریکا درمنطقه به ارث گذاشته ، با تهدیدات امنیتی جدی مواجه است ولذا نگرانیهای مشروع امنیتی دارد . واقعیت محیط امنیتی پیرامونی ایران این است که ۶۰% ازمرزهای ایران از کنترل دولتهای کشورهای همسایه خارج است.

دولت ترامپ بجای تحکیم برجام و تلاش برای یافتن راههای همکاری درموارد منافع مشترک دوکشور همچون مبارزه با تروریسم،هدف فعالیتهای منطقه ای ایران را بی ثبات کردن منطقه میخواند. ترامپ باید از شکستهای گذشته آمریکا دراعمال سیاستهای خصمانه علیه ایران درس گرفته و ازدادن چک سفید امضاء به متحدین عرب برای پیشبرد اهداف فرقه گرایی درمنطقه خودداری کند. همچنین ترامپ باید ایران را بعنوان یک واقعیت درجغرافیای منطقه پذیرفته ومتحدین خود را تشویق کند که به دعوت وزیرخارجه ایران برای دیالوگ منطقه ای درجهت شکل دهی همکاریهای مشترک در منطقه، پاسخ مثبت دهند.

چاپ نوشتار