تاریخ: ۸:۱۲ :: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
کاش انگلیس از اتحادیه اروپایی بیرون نمی رفت

لوفیگارو

یک سال بعد از همه پرسی مربوط به بریکزیت، ترزا می بیش از پیش به حاشیه رانده شده و همتایان اروپایی او فرض احتمالی ماندن انگلیس در اتحادیه را مطرح می کنند. در اجلاس سران اتحادیه اروپایی از خانم ترزا می خواسته شده است که سخنرانی خود را به کمتر از نیم ساعت تقلیل و خلاصه کند و سپس هم سالن محل اجلاس را ترک کند و به اعضای اتحادیه  اجازه دهد وارد بحث های اصلی شوند که این رویکرد را می توان”تحقیر آمیز” خواند و هم مجازاتی از سوی رای دهندگان، به نشانه مخالفت شان با طرح های خانم ترزا می . طرح هایی که او اصرار دارد آنها را تا پایان دنبال کند و ضمنا بلوف هم می زد که میز مذاکرات را در هر زمانی و بدون مذاکره ترک می کند.

او تصور می کرد با یک مشروعیت تقویت شده به اجلاس بروکسل می آید ولی برعکس قضیه اتفاق افتاد. لذا در این وضعیت بین یک”بریکزیت سخت”و یک”بریکزیت نرم” نمی دانیم حرف کدام قدیسه را باور کنیم؟ مذاکرات بخوبی آغاز شده اند و وظایف هم معلوم است ولی اهداف هنوز مبهم هستند. شرایط کنونی به قدری مبهم است که معلوم نیست خود خانم می هم تا تابستان بر قدرت است یانه ؟

خانم مرکل در حالی در این اجلاس شرکت کرده است که معتقد است سرنوشت اروپا مهمتر از مذاکرات با انگلیس است و بر خلاقیت و آفرینندگی ابتکاراتی از سوی آلمان و فرانسه در این باره اصرار فراوان دارد”.

ماکرون به عنوان مرد جدید مدافع اروپا از”باز ماندن”درهای اروپا خبر می دهد. ولفگانگ شاووبل نیز آهنگی با همین منوال می نوازد ولی در خود لندن خانم ترزا می می گوید” هیچ چیز تغییر نکرده است. ولی تحلیلگران، بر این باور هستند که نتایج نظر سنجی ها هم نشان می دهد بریکزیت”چیزی نیست که اجتناب ناپذیر”باشد و بهترین روش همان حرکت تدریجی برای پیمودن این مسیر است. خانم می نیز با این روند موافق است و برای نشان دادن حسن نیت خود قرار بوده است با”بسته های پیشنهادی در باره حقوق شهروندان اروپایی مقیم انگلیس و انگلیسی های مقیم اروپا در بروکسل حضور یابد ولی این موضوع تا به اینجای کار رد شده است.

قرار بوده پیشنهاد “سخاوتمندانه” نیز مطرح شود که آن هم همچنان در کیف دستی خانم می باقی مانده است. احتمالا این پیشنهادها در مذاکرات تخصصی مورد بررسی قرار گیرند. اجلاس سران یک رویه خاص دارد و آن این است که پای مذاکرات بریکزیت به” اجلاس سران” باز نشود.

پاسخی بگذارید