گروه: اخبار
تاریخ: ۸:۳۱ :: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
ترامپ جيمز كومى رييس اف بى آى را بركنار كرد.

كومى چندى قبل در اقدامى كه خشم ترامپ را برانگيخت، تاييد كرد كه تحقيقاتى در مورد احتمال ارتباط نزديكان ترامپ با روسيه در جريان است.

اخراج كومى در حالى صورت گرفت كه وى به دليل به جريان انداختن تحقيقات در مورد ايميل هاى كلينتون تنها چند روز پيش از انتخابات، به جانبدارى از ترامپ و اثرگذارى بر انتخابات متهم شده بود.

پاسخی بگذارید