امروزه در دنیا چیزی به نام "دولت عمیق" یا "دولت کنترل اطلاعاتی مخفی " شکل گرفته است و گویی این حاکمیت تنها قدرت مسلط در غرب است به گونه ای که انگار عصر دمکراسی و آزادی به پایان رسیده است
تاریخ: ۱۵:۰۵ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
دوران گذار

بثینه شعبان (اندیشمند عربی و مشاور رسانه ای بشار اسد)

المیادین

امروزه در دنیا چیزی به نام “دولت عمیق” یا “دولت کنترل اطلاعاتی مخفی ” شکل گرفته است و گویی این حاکمیت تنها قدرت مسلط در غرب است به گونه ای که انگار عصر دمکراسی و آزادی به پایان رسیده است. انگار عصر سیاستمداران بزرگ سپری شده و پس از این تجهیزات و دستگاه های سری اطلاعاتی هستند که یکه تاز ایجاد و شکل دهی به حکومت ها و دنیا هستند.

هنگامی که والدینم فوت کردند خودم را در دنیایی دیگر یافتم، با انسان هایی دیگر که دغدغه‌هایشان کاملاً متفاوت بود. گفتارها و کلمات آنان دیگر گونه بود و احدی از آنان قدرت تشخیص صحیح از ناصحیح را نداشت. در اطراف من هیچ کس قدرت تشخیص زمین مساعد زراعت گندم از زمین مناسب کاشت زیتون را نداشت و هیچ کس نمی­دانست چگونه چاه حفر کند؛ در حالی که والدین من همه این موارد را همچون نام خود، به خوبی می دانستند.

با فقدان والدینم، من به گونه ای متوجه تغییر اساسی در نحوه شکلگیری و انتقال ارزش ها در دنیای اطراف خود شدم چرا که توجه به تجربیات گذشتگان و نصایح آن ها در دنیای مدرن جای خود را به تاثیرپذیری از ابزارهای مدرن شبکه های اجتماعی و روش های تصنعی و استیلای ارزش های قرن جدید داده است و این ابزارهای مدرن هستند که نگرش ما را به ارزش ها شکل می دهند.

در اینجا یک سردرگمی بین ظاهر و باطن به وجود می آید. هنگامی که علم به وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی و فناوری های جدید متوسل می شود هیچ چاره ای نیست جز آنکه به اصول و ریشه های مستحکم خود پایبند باشد وگرنه در این میان یک جابجایی بزرگ صورت خواهد گرفت و میراث و فرهنگ و هویت اصیل ما را به اعماق تاریخ فرو خواهد برد.

اینجا جایی است که تمدن و شهرنشینی فرهنگ بشری آغاز شد و میراث ارزشمند و روش های فرهنگ اجتماعی و حکومتی شکل گرفت و نسل به نسل منتقل شد و حال ابزارهای جمعی مدرن آمده است تا همه این میراث ارزشمند را بر اساس میل و منافع خویش تغییر داده و به سمت و سویی سوق دهد که نه تاریخی دارد و نه فرهنگی برای آن متصور است.

امروز دستگاه های ارتباط جمعی غربی تلاش می کنند که حق را باطل، و باطل را حق جلوه دهند و نتیجه این اقدامات و حمایت های سیاسی آنان جز شکست نیست.

کلام رئیس جمهور آمریکا و معاون وی همچنین توجه به نتایج انتخابات در فرانسه و انگلیس و آلمان به خوبی نشان می دهد که شخص ترامپ تلاش می کند امپراطوری در حال نابودی غرب را دوباره احیا سازد و آرزوهای خیالی خویش را از طریق جنگ ها و بازی های سیاسی خویش محقق سازد.

امروزه در دنیا چیزی به نام “دولت عمیق” یا “دولت کنترل اطلاعاتی مخفی ” شکل گرفته است و گویی این حاکمیت تنها قدرت مسلط در غرب است به گونه ای که انگار عصر دمکراسی و آزادی سکولاریسم به پایان رسیده است. انگار عصر سیاستمداران بزرگ سپری شده و پس از این تجهیزات و دستگاه های سری اطلاعاتی هستند که یکه تاز ایجاد و شکل دهی به حکومت ها و دنیا هستند.

امروز عجیب نیست اگر کسی بگوید که ما شاهد پایان تاریخ هستیم. امروز شاهد پایان تاریخی هستیم که به آن خو گرفته ایم و در آن زندگی کرده ایم و به آن علاقه داریم همچنان که شاهد آغاز تاریخی جدید هستیم که نسل های آینده محکوم به پذیرش آنند.

احساس ما آن است که امروزه در دورانی زندگی می کنیم که از آنچه آموخته ایم و به آن ایمان داریم، فاصله گرفته است و طوفان های سهمگینی در حال در نوردیدن آن هستند. اما باید صبور بود و در ادامه راه دید که پس از فروکش کردن این طوفان چه خواهد شد و جهان پس از پشت سر گذاشتن این طوفان چگونه خواهد بود.