گروه: تصویری
تاریخ: ۱۴:۴۳ :: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
مجسمه آزادی آمریکا در حلب

هنرمندی از حلب سوریه مجسمه ای را با آواره ها و آثار باقی مانده از خرابه های شهر حلب ساخته است تا این پیام را به غربی ها منتقل نماید : « این همان آزادی است که شما برای ما به ارمغان آورده اید».

 

Artist of Aleppo, Syria makes this sculpture with debris, as a message to us this is the freedom that you've brought us

چاپ نوشتار