روزنامه مصری صوت الامه در مطلبی به قلم عبدالحمید قندیل نوشت: ایران دشمن نیست، این اسرائیل است که باید دشمن انگاشته شود.
تاریخ: ۲۰:۲۱ :: ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
هفته نامه مصری صوت الامه: ایران دشمن نیست

عبد الحلیم قندیل

صوت الامه

هفته نامه مصری صوت الامه در مقاله ای به قلم عبدالحلیم قندیل مدیر مسئول خود – که هم زمان در روزنامه الاخبار نیز منتشر شده است – با عنوان «ایران دشمن نیست» به شدت از تلاش ها برای  تغییر و جایگزینی ایران به جای اسرائیل و تبدیل دشمن اصلی و اول اعراب یعنی رژیم صیهونیستی به جای ایران و جابجایی درگیری عربی – اسرائیلی به عربی  – ایرانی و تلاش آمریکا و اسرائیل برای تشکیل ائتلاف سنی – یهودی علیه ایران اتمی شیعه با حضور کشورهای «اردوگاه معتدل عربی» یا «اردوگاه سنی» انتقاد کرده است.

نویسنده با اشاره به روند واگرایی و عقب نشینی اعراب از عرصه جنگ و مبارزه با دشمن صهیونیستی، به تبدیل شدن اتحادیه عرب به گوری از سنگ مرمر و برگزاری اجلاس سران کشورهای عربی شبیه به مراسم عزاء و تسلیت سالیانه با اتخاذ تصمیماتی صرفا جوهر روی کاغذ و بدون هیچ توجهی به مساله فلسطین، به انتخاب مسیر اشتباه اعراب و مصر در دست کشیدن از مقابله با اسرائیل و ورود به معاهده به اصطلاح صلح از یکسو و از سوی دیگر پیروزی انقلاب امام خمینی در ایران و پایان یافتن ائتلاف و اتحاد قدیمی بین ایران و اسرائیل و پیش روی ایران به سوی ایفای نقش فزاینده و گسترده در حمایت از گروه های مقاومت علیه اسرائیل و ایجاد قدرت نظامی و علمی گسترده در ایران پرداخته و این دو تحول را به مثابه طلوع خورشید ایران و همزمان غروب خورشید اعراب توصیف کرده است. ن

ویسنده مسئولیت گسترش قدرت و نفوذ ایران تا سواحل مدیترانه را متوجه اشتباهات اساسی اعراب کرده و رسوایی فاحش تر را اقدام ممالک خلیج فارسی در اختصاص درآمدهای سرشار نفتی خود در حمایت از بازی استعمار کهنه یعنی «تفرقه بینداز» و تغذیه کنیه توزی و جنگ های سنی و شیعه در راستای خواست آمریکا و اسرائیل دانسته که موجب تقویت جبهه داخلی و ملی ایران و تقویت و گسترش نفوذ ایران در منطقه شده است.

نویسنده در پایان نسبت به کشیده شدن اعراب به ننگ و عار خدمت علنی و مستقیم به آمریکا و اسرائیل و ترسیم تصویر جنگ با ایران بعنوان یک وظیفه دینی و ملی و تصویر تهران به عنوان دشمن اصلی اعراب و تبدیل ترامپ و نتانیاهو به اولیای صالح الهی و راهنمایی گرفتن از ارشادات  آنها در دفاع از کیان «اهل سنت و جماعت» و جعل و تزویر کامل اسلام و عربیت و تبدیل تسلیم و اتحاد و ائتلاف با اسرائیل به عنوان سنتی واجب و برپایی نماز جماعت پشت سر اسرائیل هشدار داده است و تاکید می کند: این همان ننگ و عاری است که برای ما می خواهند یعنی کوری و نابینایی کامل از مشاهده دشمن اصلی و جایگزین کردن ایران به جای اسرائیل و شعله ور کردن بیشتر جنگ هایی برای فروپاشی درونی در منطقه عربی و اسلامی، تحولی که تنها به نفع اسرائیل است و بقیه موجودیت اعراب درگیر در جنگ های دوران جاهلیت را نابود می سازد.

چاپ نوشتار