گروه: اخبار
تاریخ: ۱۳:۵۵ :: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
نماینده ایران در سازمان ملل: ۲۰ درصد از مناصب ایران به زنان اختصاص دارد

 نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در ۶۱مین نشست کمیسیون مقام زن در نیویورک: امروز حدود ۲۰ درصد از مناصب قانونگذاری و سیاستگزاری و مدیریتهای اجرایی در ایران به زنان اختصاص دارد.

چاپ نوشتار