سخنگوی پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت اصلاحات تاکید کرد: اگر قدرت‌های جهانی در مورد عاری‌سازی منطقه و جهان از سلاح‌های هسته‌ای صداقت داشته باشند، می‌توانند برجام را ملاک عمل قرار دهند.
تاریخ: ۱۳:۱۰ :: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
راه عاری‌سازی خاورمیانه وجهان از سلاح های هسته ای از طریق برجام

سید حسین موسویان در پانل دانشگاه آمریکایی بیروت:

سازمان ملل در عاری‌سازی خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی شکست خورده است

در نشست بین المللی مواد شکاف پذیر هسته ای که در دانشگاه آمریکایی بیروت برگزار شد، راه عاری‌سازی خاورمیانه و جهان از سلاح های هسته ای از طریق برجام مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست دو روزه که با حضور حدود ۴۰ تن از متخصصان هسته ای از۱۸ کشورجهان ازجمله آمریکا، اروپا، روسیه، چین، ایران، عربستان،ترکیه، برزیل،مصر،ژاپن و کره جنوبی برگزار شد، عاری سازی خاورمیانه از سلاحهای هسته ای بررسی شد.
از ایران «حسین موسویان» سخنگوی پیشین هسته ای و «علی اضغر سلطانیه» سفیرسابق ایران درآژانس بین المللی انرژی هسته ای شرکت داشتند.
در این رابطه ، اهم مطالب حسین موسویان چنین بود:

۱-مصوبات سازمان ملل برای عاریسازی خاورمیانه بعد از ۴۰ سال و باوجود دهها اجلاس و کنفرانس، به گل نشسته و ازنظر اجرایی شدن درنقطه صفر است. همچنین مصوبات سازمان ملل برای عاریسازی خاورمیانه ازکل سلاحهای کشتار جمعی بعد از ۲۰ سال تلاش نیز شکست خورده و درنقطه صفر است.

۲- امیدی به اجرای این مصوبات هم نیست زیرا درخاورمیانه فقط اسراییل سلاح هسته ای دارد و قدرتهای جهانی هم بنای فشار به اسراییل برای خلع سلاح و پیوستن به معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته ای، ان پی تی، راندارند. اسراییل هم این موضوع را به پروسه صلح مرتبط کرده و این پروسه را هم بعد از ۶۰ سال مذاکره به شکست کشانده زیرا تصمیم سازمان ملل درمورد راه حل دو دولت فلسطینی و اسراییلی را رد کرده است. امیدی هم نیست که به این زودیها این مسئله به نتیجه برسد.

۳-خاورمیانه دربحرانهای متعدد ازجمله تروریسم تکفیری،جنگ داخلی، دولتهای شکست خورده و جنگ قومی غرق شده و درآستانه سقوط کامل قرارگرفته است.

۴-ریسک دسترسی گروههای تروریستی داعش و القاعده به مواد و دانش سلاحهای کشتار جمعی به واقعیت پیوسته زیرا این گروهها از سلاح شیمیایی درسوریه و عراق استفاده کرده و صدها موشک هم دراختیار دارند.

۵-خلاء وجود یک ساختار همکاریهای مشترک درمنطقه همچنان عامل دخالت قدرتهای بزرگ و تشدید بحرانهاست.

۶-برجام بعنوان جامعترین وبرجسته ترین سند تاریخ عدم اشاعه توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده زیرا ازکاملترین سیستم شفافیت و ممانعت از ساخت بمب هسته ای برخوردار است.برجام استاندارد جدید برای عدم اشاعه سلاحهای هسته ای دراختیار جامعه جهانی قرارداده و اگرقدرتهای جهانی درمورد عاریسازی منطقه وجهان ازسلاحهای هسته ای صداقت داشته باشند،میتوانند برجام راملاک عمل قراردهند.

۷-درصورتیکه اصول برجام جهانی شود، باحذف پروسه بازفراوری پلوتونیوم و غنی سازی زیر ۵% راه گسترش سلاح هسته ای درمنطقه وجهان  بسته خواهد شد.

۸-تشکیل ” سیستم همکاری جمعی” را میتوان از خلیج فارس شروع کرد و یک پیمان جامع همکاریهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را بین کشورهای ایران و عراق ، عربستان و سایر اعضاءعرب عضو شورای همکاریهای خلیج فارس منعقد کرد.درقالب چنین سیستم جامع همکاریهای مشترک نیز میتوان عاریسازی خلیج فارس ازسلاحهای کشتارجمعی و حتی برنامه مشترک چندجانبه همکاریهای هسته ای و غنی سازی را گنجاند.

پاسخی بگذارید