تاریخ: ۲۱:۱۴ :: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
ترامپ به کجا می رود؟!

نوشته: عبدالرضا غفرانی

دهم دی ماه ۱۳۹۵

دو روز پیش ،دونالد ترامپ  رئیس جمهور جدید آمریکا فرمان صدور روادید برای اتباع بعضی از کشور های مسلمان را برای جلوگیری از  ورود تروریست های اسلامی !! امضا کرد. بی تردید صدور و عدم صدور روادید  جزو حقوق حاکمیت هر کشوری است و این نگارنده و خیلی از نویسندگان و صاحب نظران دیگر به آن اشاره کرده اند.اما زمانی اعمال چنین حقی منطقی و توجیه پذیر است که پشتوانه آن دلیل محکم  و مستندی باشد .در غیر این صورت استناد به دلایل واهی و خالی از هر گونه واقعیت نشانه بی اعتنائی یک کشور به شرایط واقعی جهان امروز است و یا یا برای پوشاندن مشکلات دیگر و انحراف افکار عمومی است . البته فعلا باید چند مدتی صبر کرد و دید که رئیس جمهور آمریکا با این تصمیمات خود که البته از فردی مانند او نه غیر قابل پیش بینی  و نه دور از انتظار بودقرار است به کجا برود و آمریکا را هم به دنبال خود بکشاند. باید دنیا منتظر تصمیمات این چنینی در سایر موارد هم در ماهها و سال های پیش روی بود. اما در مورد این تصمیم ترامپ چند نکته کلی بیشتر قابل توجه است.

اول آن که  کشور هائی را که او در زمره به اصطلاح تروریست ها قرار داده طبق آمار هائی که از جانب مقامات ایالات متحده منتشر شده کم ترین دخالت ودر واقع می توان گفت نزدیک به صفر را در عملیات تروریستی داشته اند .از طرف دیگر مشاهده می شود کشورهائی در زمره این  گروه کشور ها قرارنگرفته اند که بیشترین دخالت را در عملیات تروریستی آن هم در داخل خاک آمریکا داشته اند. اما  چرا در شمول این فرمان رئیس جمهور آمریکا قرار نگرفته اند ؟درک و فهم آن  زیادمشکل نیست  و هر فرد عادی می تواند آن را دریابد. کشورهائی که پول و ثروت دارند و لذا  این اقدام رئیس جمهور تاجر مسلک آمریکا که کماکان همه چیز را آن هم در این مقام با دید تجاری  نگاه می کند  نباید چندان عجیب باشد. اصولا برای فرد تاجر مسلکی مانند او قوانین و مقررات بین المللی ، حقوق بشر ( که آمریکائی های مدام از آن دم می زنندو دیگر کشور ها را به نقض آن متهم می کنند  ) ، تجارت جهانی و سایر مواردی که با موضوعات  بین المللی ارتباط پیدا می کند اصولا مطرح نیست . پوپولیست بودن برای برخی از بازرگانان و تجار بین المللی جزو کار و ابزار آن هاست و منافع خود را با همین هو و جنجال و غوغا سالاری تامین  می کنند .

دوم این که ترامپ در تاریخ سیاسی آمریکا سابقه ای به وجود آورده است که اگر نگوئیم تاسف بار که بی بدیل است. نگاهی گذرا به تاریخ دویست و اندی سال این کشور به خوبی نشان می دهد در انتخابات این کشور ، کمتر انتخاباتی  به اندازه  انتخابات نوامبر گذشته اینقدر با  سر و صدا و غوغا همراه بوده است. همه به خاطر دارند در انتخابات سال ۲۰۰۰  به دلیل اختلافی که بر سر مساله آرای جرج بوش (پسر) و “ال گور” وجود داشت اینقدر با حاشیه و غوغا همراه نبود. اما در این انتخابات می بینیم از همان ابتدا با اعتراضات ، تظاهرات و در گیری و خشونت همراه بوده است.و هم اکنون هم ادامه دارد و در واقع جامعه آمریکا را به طرف نا آرامی  می کشاند.  حتی کار به مرحله ای رسیده است که مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه دولت بیل کلینتون  به تصمیم ترامپ مبنی بر منع صدور روادید برای برخی از کشور های مسلمان اعتراض  کرده و آن را غیر قانونی می داند .

سوم این که  تاریخ  واقعا آموزگار خوب و دلسوزی است چون همه چیز را به وضوح و شفاف به هر کسی می آموزد. تاریخ به ما می گوید که که افراد غوغا سالار ( و یا به زعم غربی ها پوپولیست)  همواره برای فرار از مشکلات و چون راهی برای حل آن ها ندارند اقدام به فرافکنی می کنند . هم اکنون ترامپ در داخل آمریکا با مشکلات زیادی دست به گریبان است که حد اقل با این روش های جنجالی او، نمی توان راه حل هائی برای آن در اینده نزدیک متصور بود و یا واقعا گفت اساسا راهی برای  حل مشکلات دارد . از گفته های او حد اقل این چنین استنباط می شود که واقعا چیزی در ترکش خود ندارد .راجع همه مشکلات آن چنان سخن می گوید که گوئی همین فردا آن را حل خواهد کرد. به عنوان مثال موقعی راجع به بیمه همگانی ولغو آن صحبت می کند می گوید یک طرح عالی را جایگزین آن می کند !!! ولی نمی گوید طرح او چیست؟ یا می گوید می خواهد بزرگی و عظمت را به آمریکا برگرداند ولی چگونه باز هم پاسخ روشنی به این سئوال ندارد.

سابقه دیگری  که ترامپ از خود به یادگار خواهد گذاشت این است که یک هفته از به دست گرفتن قدرت او می گذرد  ولی جز چند وزیر هنوز کابینه او به طور کامل رای اعتماد نگرفته اند . این در حالی است که طبق گزارشات گروهی از مقامات عالی رتبه وزارت خارجه  این کشور استعفا داده اند  وگروهی از فرمانداران و شهرداران شهر ها و ایالات بزرگ اعلام کرده اند به تصمیمات او توجهی نخواهند کرد و کار خود را انجام خواهند داد به این ترتیب  واقعا او چگونه می خواهد کشور را اداره کند  علامت سئوال بزرگی است. این درست است که در ایالات متحده معمولا سیستم کار می کند و با رفتن یک نفر و آمدن دیگری سیستم کار خود را منظم  انجام می دهد ولی همین سیستم را هم ترامپ به ریخته است ضمن این که با روش هائی که در پیش گرفته ایالات متحده را می تواند به یک انزوای کامل بکشاند

نهایت این که اکنون به نظر می رسد اینده آمریکا هم مانند رئیس جمهور جدید آن کشور غیر قابل پیش بینی شده است  و این واقعیتی است که انانی که در آمریکا به ترامپ رای داده اند شاید اکنون به این نتیجه رسیده باشند . از طرف دیگر شاید هم این معجزه هزاره سوم!!! ( که یکی از طرفداران ترامپ او را با  این عنوان توصیف کرده است ) قرار است معجزه ای بکند و فعلا کسی از آن خبر ندارد. اما یک چیز قابل پیش بینی است و آن این که آنانی که به ترامپ رای داده اند امید چندانی  به وضعی که او وعده داده و یا مدینه فاضله ای که در ذهن خود ساخته است نداشته باشند.

(Visited 104 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید