گروه:
تاریخ: ۱۴:۱۷ :: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

عصر دیپلماسی: به دنبال مطرح شدن طرح تغییر مفادی از قانون اساسی ترکیه که بخش مهمی از آن تغییر سیستم حکومتی از پارلمانتاری به ریاستی است، موجی از اعتراض،  شهرهای مهم ترکیه ازجمله آنکارا را فرا گرفته است .

براساس طرح پیشنهادی مقرر گردیده است تا تغییرات قانون اساسی پس از بحث وبررسی وسپری شدن  ۶۰ روز به رای گذاشته شود . حزب CHP بعنوان حزب مخالف در پارلمان، تغییر قانون اساسی و سیستم پارلمانی کشور به ریاستی را مغایر با منافع کشور میداند ولذا یکی از سرسخت ترین مخالفین اصلاح قانون اساسی به شمار میرود .

رهبراین حزب کمال قلیچدار اغلو از مردم خواسته است تا به این طرح رای منفی داده ومانع از تصویب آن شوند . وی مردم را به اعتراض نسبت به این طرح دعوت کرده است .

به گزارش اسپاتنیک، پلیس با گلوله های پلاستیکی، گاز اشک آور، و ماشین های آب پاش اجتماعات مردم را پراکنده نموده است.

عوامل امنیتی و پلیس کلیه مسیر های منتهی به پارلمان را مسدود کرده وفرماندار آنکارا هر نوع تجمعی را به مدت یکماه در سطح شهر ممنوع اعلام کرده است . گفته میشود پلیس با خشونت با معترضین برخورد میکند .

باتوجه به اینکه اکثریت نمایندگان مجلس در اختیار حزب حاکم است لیکن، اعضاء این حزب به تنهائی نخواهند توانست این طرح را تصویب نمایند مگر آنکه برخی از احزاب دیگر با آنها همراهی نموده تا حد نصاب لازم را برای تصویب این طرح بدست آورند . به نظرمیرسد تصویب طرح دور از انتظار نخواهد بود .

تحریریه عصر دیپلماسی

چاپ نوشتار