عصر دیپلماسی

جمعه, ۰۶ اسفند, ۱۳۹۵
فهرست

دست دادن یا ندادن

عصر دیپلماسی: چند روزی است در رسانه‌های آلمانی زبان داستان دو دانش آموز مسلمان در سوئیس که به خانم معلم خود دست ندادند، بسیار بحث می شود. در نهایت مسئولان مدرسه این عمل را از روی آزادی عمل و دین می دانند و بحث خاتمه می یابد. اما چند ماه پیش یک خانم سیاستمدار آلمانی در مراسمی که برای حمایت از پناهجویان انجام می شد با یک روحانی مسلمانان روبرو شد که وی از دست دادن به این خانم امتناع کرد. این داستان دوباره در شبکه های اجتماعی آلمان هم زنده شد.
آیا دست ندادن موجب بی احترامی و نادیده گرفتن هنجارهای غربی است. و یا مجبور کردن مسلمانان به دست دادن و پذیرش این نوع هنجارها زیر پا گذاشتن آزادی ادیان است؟
از طرف جامعه غربی دو موضع دموکراسی (آزادی دین) و حفظ هنجارها مطرح است و از سوی مسلمانان احترام به ادیان، عقاید و آزادی دین مورد بحث است.
یک مقاله در روزنامه زود دویچه سایتونگ با نتیجه گیری جالبی عنوان می کند: تنها کسی می تواند این بحث را کاملا متوجه شود که نگاه دو سویه ای داشته باشد و مفاهیمی چون هنجار، عقاید دینی و دموکراسی را خوب متوجه باشد. در این مقاله آمده: در بسیاری از فرهنگ های دیگر دست ندادن خود نشانه احترام است. کسی که در هنگام برخورد با دیگری دستش را روی قلبش می گذارد و با ژست های مختلف احترام می گذارد، این خود باعث جلب احترام و محبت به طرف مقابل است.
در هر حال این بحث مخالف و موافق های زیادی دارد و حضور ناخواسته پناهجویان در جامعه غرب، هنجارهای خاص اجتماعی را نیز به دنبال دارد.

دسته بندی:   انتخاب تحریریه, دیپلماسی فرهنگی

دیدگاه ها