عصر دیپلماسی

چهارشنبه, ۰۴ اسفند, ۱۳۹۵
فهرست

تحریم های موشکی بهانه دلواپسان آمریکائی

عصر دیپلماسی: همه افرادی که اخبار مربوط به تحولات و روابط میان ایران و گروه ۱+۵ را دنبال میکنند بخوبی براین واقعیت آگاهی دارند که پیشرفت های نظامی ایران در برابر توسعه نظامی غرب وآمریکا هیچگاه قابل مقایسه نبوده و نیست. بودجه دفاعی و نظامی آمریکا و برخی از کشورهای غربی بیش از کل بودجه سالانه کشور ما است ؛ بنا براین چه عاملی موجب نگرانی آنها است ؟

درخصوص تحریم های مربوط به توان موشکی ایران که جدا از تحریمهای هسته ای است ؛ دریک پروسه دیپلماتیک باید این اطمینان به آنهائی که از توان موشکی ایران نگرانی دارند داده شود ؛ که توان موشکی ودکترین نظامی ایران ؛ دفاعی است ونه تهاجمی . لذا تا زمانی که کسی فکر تجاوز وحمله به جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشد نباید هیچ نگرانی از توان موشکی ونظامی ایران داشته باشد.

باید توجه داشت که بزرگترین سرمایه دفاعی ایران ؛ مردم فهیم وهمیشه در صحنه هستند . توان نظامی ؛موشکی ؛ هسته ای ؛ ناوهای جنگی ؛ هیچگاه قادر به دفاع از منافع هیچ کشوری نخواهد بود . بعنوان نمونه دولت عربستان با خرید های چند میلیاردی سلاح از غرب وآمریکا ؛ قریب یکسال است که مردم مقاوم یمن را با پیشرفته ترین سلاحها بمباران میکند ؛ اما آیا نتیجه ای از این حملات گرفته است . آنچه که موجب دفاع از یک کشور میشود وجود انگیزه و احساس وظیفه آحاد مردم دربرابر استقلال کشور است . مردم یمن به جز اراده مصمم برای دفاع از منافع خود در برابر تجاوزهای آل سعود هیچ سلاح موثر دیگری ندارند . دوران برتری سلاح وتجهیزات نظامی گذشته است کشورهای غربی وآمریکا باید به فکر ایجاد انگیزه در مردم خود برای دفاع از منافع ملی خودشان باشند .

رهبری نظام پس از فروپاشی شوروی سابق در یکی از سخنرانی های خود فرمودند : شوروی با دراختیار داشتن هزاران کلاهک هسته ای دچار فروپاشی شد ونتوانست از استقلال خود دفاع کند. بنا براین فرضیه حفظ استقلال کشور منوط به سلاح نیست بلکه اقتدار یک کشور وابسته به مشروعیت و مقبولیت نظام از سوی مردم است . قاطعانه میگوئیم که هیچ مردمی در جهان به اندازه مردم ایران برای حفظ منافع ملی خود احساس وظیفه نمیکند واین اراده ای است که هیچ سلاحی قادر به رویاروئی با آن نخواهد بود .

 تحریریه عصر دیپلماسی

دسته بندی:   انتخاب تحریریه, دیپلماسی هسته ای

دیدگاه ها