عصر دیپلماسی

جمعه, ۰۶ اسفند, ۱۳۹۵
فهرست

ای نویسندگان سعودی …در دیدگاه های خودتان تجدیدنظر کنید !

عصر دیپلماسی: روزنامه الاهرام در مقاله ای به قلم مرسی عطالله با عنوان «ای نویسندگان سعودی …در دیدگاه های خودتان تجدیدنظر کنید !» با اشاره به علاقه اکثر مردم مصر به عربستان و احترام به رهبران آن و درک مولفه های مذهبی و فرهنگی و اجتماعی این کشور می نویسد : اما این باعث نمی شود که مردم مصر با برخی سیاست های سعودی در پافشاری و اصرار بر کناره گیری بشار اسد حتی به قیمت نابودی بقیه کشور سوریه و ایجاد زمینه به قدرت رسیدن اخوان در دمشق همراهی کنند. به صراحت و شفافیت می گویم که مزاج و خواست عمومی در مصر همواره در مخالفت با کلیه اقدامات نظام بشار اسد در ده سال گذشته بوده و هست، اما این امر به معنی حمایت از ایده سرنگونی بشار اسد بعنوان تنها راه حل بحران سوریه نیست تا فاجعه و مصیبتی که بر سر مردم عراق در نتیجه سیاست ریشه کنی حزب بعث و اعدام صدام حسین آمد ، تکرار نشود . دو نظام بعثی عراق و سوریه – علیرغم همه اشتباهات و خطاهای شان – دارای قواعد و ریشه هایی است که ریشه کنی آن سخت است و شاید خارهای تیزی بر پشت نظام جایگزین خود وارد نماید و واقعیت عراق در بیش از ۱۲ سال گذشته بهترین شاهد است! مساله ابهام و رمز و راز آلود بودن موضع رسمی مصر نیست آنطور که یکی از نویسندگان منسوب به نظام سعودی نوشته و عدم تطابق موضع مصر با سعودی در قبال بحران سوریه را مورد انتقاد و عتاب قرار داده است ، بلکه مساله مربوط به اهتمام نظام مصر در هماهنگی با خواست عمومی مردم بعنوان رکن اساسی دوام و ثبات نظام است. گمان می کنم که ناشایست و غیرقابل قبول باشد که نویسنده برجسته ای مثل خالد الدخیل در روزنامه سعودی الحیات در روز یکشنبه گذشته بنویسد که مصر درصدد احیای نقش رهبری خود در منطقه و نگران از مخالفت سعودی است ، زیرا مساله مربوط به آرزوها و رویاها نیست . مصر از جنبه اقتصادی و سیاسی و حتی توسعه و علم در صدر کشورهای منطقه قرار ندارد. بلکه برادر الدخیل به باتلاقی از منت می غلطد وقتی می گوید که رویکرد سیاسی مصر در راستای عدم به رسمیت شناختن رهبری منطقه ای سعودی به ضرر خود در منطقه می باشد و مصر خواستار کمک های مالی سعودی و شورای همکاری خلیج فارس (ن) است ، اما نمی خواهد بهای این کمکها را در چارچوب معادله منافع متقابل عربی بپردازد که این امر با بقای بشار اسد امکان پذیر نیست. با کمال عشق و صداقت به عربستان و مردم آن می گویم – نه تنها من – ای نویسندگان و نخبگان فرهنگی سعودی در دیدگاهای خود تجدیدنظر کنید تا دوستی جاری بین ما استمرار یابد! خیر الکلام اینکه اگر زمان به تو خندید ، هوشیار باش که زمان زیاد نمی خندد !

 

 

 

دسته بندی:   دیپلماسی عمومی, دیپلماسی فضای مجازی, سیاسی

دیدگاه ها